ESCOLA DE COPONS

"La ment creativa és un do sagrat i la ment racional un servent fidel. Per això resulta molt curiós que hàgim creat una societat que, oblidant el do, hagi acabat honorant al servent" Albert Einstein

Preinscripció del curs 2018-2019

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics i per canviar de centre.

Es poden matricular al primer curs de segon cicle d’educació infantil els infants que compleixen 3 anys el 2018 (i els més grans que han fet una retenció a la llar d’infants o que tenen un informe d’avaluació psicopedagògica de l’equip d’assessorament psicopedagògic que ho aconsella).

S’han de matricular al primer curs de l’educació primària els nens i nenes que compleixen 6 anys el 2018 (i els d’edat diferent que procedeixen del darrer curs d’educació infantil).

S’han de matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria (ESO) els nens i nenes que compleixen 12 anys el 2018 (i els d’edat diferent a qui correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa).

 

Per fer la preinscripció cal:

Cada centre educatiu informa del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l’adscripció a altres centres i si té mitjans específics d’adaptació a determinades discapacitats dels alumnes, del règim de finançament, del caràcter propi del centre, de les activitats complementàries i dels serveis que ofereix, i de la disponibilitat de menús especials per a malalties cròniques del sistema digestiu, endocrí o metabòlic.

Dates de la preinscripció

La resolució per a la preinscripció del curs 2018-2019 està en tràmit de publicació al DOGC.

Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els següents:

  • Del 13 al 24 d’abril, per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.
  • Del 30 d’abril a l’11 de maig, per a les llars d’infants. Els ajuntaments que tenen delegades les competències en relació a les llars d’infants poden establir un calendari propi; per tant, en aquests casos, caldrà consultar-los.
  • Del 14 al 24 de maig, per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.

 

Informació extreta de http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

Següent Publicar

Anterior Publicar

Deixar una resposta

© 2024 ESCOLA DE COPONS

Autor Anders Norén