ESCOLA DE COPONS

"La ment creativa és un do sagrat i la ment racional un servent fidel. Per això resulta molt curiós que hàgim creat una societat que, oblidant el do, hagi acabat honorant al servent" Albert Einstein

AFA FAMÍLIES

L’Associació de Famílies (AFA)

 • Què fem?

Menjador

Extraescolars

Racó de les famílies

Per qualsevol dubte o aclariment poder contactar amb nosaltres a través d’aquest correu electrònic:  junta.ampa.copons@gmail.com

 • Què és?

L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola de Copons (AFA) és una part del centre educatiu. És l’entitat que agrupa les famílies de l’escola, i que pot estructurar la seva participació al servei del conjunt de la comunitat educativa. L’AFA treballa amb estreta relació amb l’equip de mestres intentant ajudar-los en el bon desenvolupament de les seves tasques.

 • Quina finalitat té?
  · Donar suport i assistència als membres de l’associació per tal de millorar la qualitat de l’ensenyament que reben els/les alumnes.
  · Promoure la participació dels pares, mares i tutors/es de els/les alumnes en la gestió del centre.
  · Fer d’interlocutor amb els/les mestres i l’equip directiu per tal d’abordar temes que afectin a tot el col·lectiu de famílies.
  · Promoure la representació i la participació de les famílies dels alumnes en el Consell Escolar del centre.
  · Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 • Com funciona?
  · A través de la Junta Directiva que és qui regeix, administra i representa l’associació.
  · Establint un diàleg i col·laboració amb l’escola.
 • Com es finança?
  · Amb les aportacions de les famílies que en formen part.
  · Ajuts i subvencions.
  · Organització de diverses activitats obertes a tots i a totes.
 • Com col·labora amb l’escola?
  · Aportacions econòmiques per material escolar.
  · Millores amb els serveis que ofereix l’escola.
  · Col·laborant en la Castanyada, la festa de Nadal i Fi de curs.
 • Quins serveis ofereix?
  · Servei d’acollida.
  · Servei de menjador.
  · Venda de xandalls.
  · Gestió de l’organització de les activitats extraescolars.
  · Assegurança per accidents per a totes les activitats que s’organitzen.
 • Quines activitats organitza ?
  · Activitats extraescolars.
  · Activitats obertes a tot el públic: dinars, sortides…

© 2024 ESCOLA DE COPONS

Autor Anders Norén